Prijzen

Honoraria kinesitherapie

We zijn allen gedeconventioneerd. Het honorarium voor een eerste onderzoek/behandeling dat gemiddeld 45' in beslag neemt is € 50,00, verder € 30,00 voor een kabinetsbehandeling en € 32,00 voor een huisbezoek (indien u zich niet kan verplaatsen). Deze bedragen zijn 'all-in', wij vragen geen supplementen voor speciale behandelingen zoals manuele therapie, dry needling, taping, etc.. Van het betaalde bedrag krijgt u ongeveer 60% terug van uw mutualiteit (voor de eerste 9 behandelingen bij de courante pathologiën en de eerste 20 behandelingen bij de F-pathologiën). Daarna krijgt u ongeveer 50% terug van de mutualiteit. Indien u een OMNIO statuut heeft, krijgt u een groter bedrag terug (zie de link onder voor de juiste bedragen).

Iedere behandeling dient na afloop betaald te worden, het liefst met bancontact of met een betaalapp (bijvoorbeeld payconiq by bancontact) desnoods in cash. Op het einde van de behandelreeks of na een afgesproken aantal behandelingen bezorgen wij u het getuigschrift voor de terugbetaling van de mutualiteit. Voor patiënten die een verhoogde terugbetaling genieten kunnen wij werken met het derdebetalersysteem. Zij betalen dan iedere behandeling enkel het remgeld. Huisbezoeken worden ook bij voorkeur betaald met een betaalapp maar kunnen ook cash of per overschrijving (betaling binnen de 14 dagen).

De precieze terugbetalingen kunt u vinden op de website van het RIZIV (kijk onder de kolom 'verstrekker zonder overeenkomst' en houdt ook rekening met de extra toelages voor de eerste 9, respectievelijk 20 beurten).

Heeft u nog geen betaalapp dan kunt u hier de payconiq by bancontact app downloaden.

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling van uw mutualiteit?

  1. U heeft een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maand oud)
  2. Er moet een klevertje van de mutualiteit gekleefd zijn op het voorschrift

Wat bij niet of laattijdig verwittigde afwezigheid?

Patiënten die hun afspraak niet nakomen betalen als vergoeding een bedrag, gelijk aan het honorarium. Dit bedrag wordt in rekening gebracht voor elke verzuimde afspraak — die niet of niet tijdig & indien mogelijk 24 uren van te voren — telefonisch is afgezegd.

Prijzen seniorengym

9 euro per beurt of 75 euro voor een tienbeurtenkaart.