Reuma

  Pascale Cuigniez is Gespecialiseerde Kinesitherapeut in de reumatologie, opleiding 2007/2008.
Deze vorming is een samenwerkingsinitiatief van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), het Instituut voor Recyclage en Specialisatie Cursussen Wetenschappelijk Instituut voor Navorming in de Gezondheidszorg (IRSK-WINGS) en het Vervolmakingcentrum voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen.

Meer info over reuma vindt u hier: