Seniorengym

Info

Iedere dinsdag van 10u30 tot 11u30
In een beperkte groep van ongeveer 10 personen
Opwarming op muziek, lenigheids-, kracht- en uithoudingsoefeningen aangepast
aan de leeftijd komen elke les aan bod. We werken afwisselend op matjes, met
rekkers, ballen, lichte losse gewichten, op banken, fitnesstoestellen,…

De gymlessen gaan niet door tijdens schoolvakanties.
inschrijven is mogelijk heel het jaar door.

Prijzen

11 euro per sessie of 90 euro voor een tienbeurtenkaart